עבודות שלד

עבודות שלד לבניין רב קומות לחברת היזמות דר נופרים בע"מ בקרית אתא נבאים

עבודות שלד לבניין רב קומות לחברת היזמות דר נופרים בע"מ בקרית אתא בית לחם