עבודות שלד

החברה עוסקת בתחום הבנייה, הפיתוח, שלד וגמר, עבודת קבלנות לשיפוצים, להריסה, לתשתיות, ועוד.

השלד הוא חלק המבנה האחראי ליציבות המבנה והתמודדות המבנה עם כל סוגי המאמצים.