קרית אתא

עבודות שלד לבניין רב קומות לחברת היזמות דר נופרים בע"מ בקרית אתא נבאים

עבודות שלד לבניין רב קומות לחברת היזמות דר נופרים בע"מ בקרית אתא

עבודות שלד לבניין רב קומות לחברת היזמות דר נופרים בע"מ בקרית אתא רחוב שלום סלח