קרית אתא בית לחם

עבודות שלד לבניין רב קומות לחברת היזמות דר נופרים בע"מ בקרית אתא בית לחם