קרית אתא נבאים

עבודות שלד לבניין רב קומות לחברת היזמות דר נופרים בע"מ בקרית אתא נבאים