קרית אתא שלום סלח

עבודות שלד לבניין רב קומות לחברת היזמות דר נופרים בע"מ בקרית אתא רחוב שלום סלח